vị trí hiện tại:trang đầu >khám phá >线上买球 chữ

线上买球

thời gian:2023-03-25 10:27:45 nguồn:HappyLottery

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong bị miễn nhiệm, UBND tỉnh Bình Thuận đã phân công 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm thêm các phần việc của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 5/11, sau khi ông Lê Tuấn Phong Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị miễn nhiệm, UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo phân công thêm nhiệm vụ giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị miễn nhiệm: 3 Phó Chủ tịch nhận thêm việc - 1

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Ông Lê Tuấn Phong vừa bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Theo đó, ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; công tác nội chính; công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và kỷ luật cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác địa giới hành chính tỉnh; quy chế và lề lối làm việc của UBND tỉnh. Ngoài ra thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh (bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này).

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất thuộc các lĩnh vực kinh tế (bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này).

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - thực hiện công tác thi đua khen thưởng; những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất thuộc các lĩnh vực văn hóa, xã hội (bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này).

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Thông báo UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện sự phân công này cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Như tin đã đưa Ngày 4/11, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã khai mạc kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Kỳ họp có 40/53 đại biểu tham gia, trong đó ông Lê Tuấn Phong vắng mặt vì lý do việc gia đình. Kết quả bỏ phiếu có 40/40 đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong, nhiệm kỳ 2021-2026.

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Trước đó, ông Phong có nguyện vọng được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ các chức vụ để nghỉ công tác.

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Ngày 26/10, cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định để ông Lê Tuấn Phong thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy và thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 để nghỉ công tác từ ngày 1/11/2022.

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ

Cuối tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký hàng loạt quyết định kỷ luật nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Trong đó, tại quyết định số 866, Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận do đã có những khuyết điểm trong công tác, gây hậu quả nghiêm trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

ủtịchUBNDtỉnhBìnhThuậnbịmiễnnhiệmPhóChủtịchnhậnthêmviệ
Nội dung được đề xuất